Galvanske struje/galvanska terapija

Galvanske stuje potiču penetraciju aktivnih molekula u kožu,povećavaju apsorpcijski kapacitet kože,minimiziraju bore i normaliziraju izgled kože.

Elektronegativna i pozitivna provodljivost sa određenom koncetracijom hidro-supstance koriste se u galvanskoj terapiji ulaza i izlaza.

Duboka penetracija aktivnih supstanci specijalne primjene za iontoforezu i eliminaciju(CONDUCT IN,CONDUCT OUT)